Disclaimer

Op "de inhoud" van deze website en de daarmee samenhangende gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren te allen tijde toe aan Ropamate (www.ropamate.com) 
 
Op "het ontwerp" van deze website en de daarmee samenhangende gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren te allen tijde toe aan Ropamate.
 
De inhoud van deze website wordt door het auteursrecht en andere wetten in Nederland en de Europese Gemeenschap beschermd. Elementen van de website zijn ook beschermd door de wetten op het uiterlijk van goederen en diensten, handelsgeheim, oneerlijke concurrentie en andere wetten, en mogen geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud en/of het ontwerp van deze website is dan ook ten strengste verboden. 
 
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website kan geen enkel recht worden ontleend aan enige gegevens en/of informatie die zijn gepubliceerd op deze website. Wijzigingen en aanvullingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.

Onze account managers komen graag bij u langs met advies op maat van uw project of toepassing.

Contacteer ons